کمیته های قبلی

کمیته های فعلی

مسوولین

برنامه ها

 

فعالیت ها

شاخص

(درصد)

امتیاز

مسوول

 

فعالیت ها

شاخص

(درصد)

امتیاز

مسوول

اصلاح ساختار، تشکیلات و طبقه بندی مشاغل

95 از 145 (65٪)

منطقی نمودن اندازه دولت

203 از 290 (70٪)

آموزش و توانمندسازی

35 از 35 (100٪)

 

تحول اداری

152 از 185 ( 82%)

ساختار وفناوریهای مدیریتی

دکتر فتاحی

دکتر توکلی

مهندسی نقش و ساختار دولت180

1

تهیه برنامه واگذاری واحدهای عملیاتی و خدمات

100

20

دکتر فتاحی

5

کاهش تعداد پست های مدیریتی

*

10

آقای اژدری

2

اجرای برنامه توانمندسازی بخش غیردولتی برای دریافت فعالیت‌ها

100

20

دکتر فتاحی

6

کاهش تعداد پست های سازمانی دستگاه

*

30

آقای اژدری

3

واگذاری واحدهای عملیاتی و خدمات دستگاههای اجرائی به شبکه ها ی حرفه ای ،بخش خصوصی و سمن ها

*

40

دکتر فتاحی

7

میزان اجرایی شدن واگذاری وظایف ستاد دستگاه به استان منظور تمرکززدائی

*

20

آقای اژدری

4

اجرای ضوابط اصلاح ساختار سازمانی

100

30

آقای اژدری

8

تفکیک وظائف استانی و شهرستانی به منظور تمرکززدائی و واگذاری حداکثری اختیارات و وظائف به سطوح شهرستانی

*

10

آقای اژدری

خدمات عمومي در فضاي رقابتي100

1

محاسبه هزينه تمام شده يا قيمت تمام شده فعاليت‌ها و خدمات واحدها

*

20

آقای دشتی

3

استانداردسازی خدمات دستگاه

 *

30

خانم منبری

2

اداره واحدهای اجرايي دستگاه به روش هدفمند و قيمت تمام شده و در فضای رقابتی

*

30

آقای دشتی

4

تحقق برنامه مدیریت سبز

100

20

آقای ثنایی نژاد

سرمایه  انسانی

دکتر فصیحی نیا

مديريت سرمايه انساني

175

1

افزایش نسبت کارکنان با مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر به کل کارکنان

*

20

آقای جمشیدی

5

ساماندهی فعالیتهای پشتیبانی در قالب شرکت‌های پیمانکاری

100

10

آقای کشتکار

2

قانونی بودن جذب نیرو در دستگاه

100

20

آقای جمشیدی

6

برگزاری دوره های آموزشی کارکنان و مدیران و ارزشیابی آموزشی

100

40

آقای ناصری

3

رعایت سقف تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری

*

30

آقای بوستانی

7

اجرای ضوابط انتخاب و انتصاب مدیران و تطبیق آن با قوانین و مقررات

100

35

آقای علیزاده

4

کاهش کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه

*

20

آقای دکتر فتاحی

مدیریت عملکرد

دکتر صالحی

استقرار نظام جامع مدیریت  عملکرد120

1

انجام ارزیابی عملکرد دستگاه

100

80

دکتر کریمی

2

اجراي دستورالعمل ارزیابی عملكرد کارمندان

100

40

آقای آراسته

مستندسازی

70 از70 (100٪)

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات

72 از 80  (89٪)

توسعه دولت الکترونیک وهوشمند سازی

دکتر فقیه

 دولت الكترونيك

 و هوشمندسازی ا داری285

1

اطلاع‌رسانی الکترونیکی تمامی خدمات اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی

*

30

مهندس حسندخت

6

استاندارد سازی تارنما(وب سایت) دستگاه

100

30

مهندس حسندخت

2

الکترونیکی کردن خدمات دولتی(ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان)

*

60

کریم آقایی

7

به کارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سامانه ستاد)در دستگاه

100

10

کریم آقایی

3

الکترونیکی نمودن پرداخت های خدمات دستگاه

*

30

مهندس شریفی

8

آموزش کارکنان دولت در حوزه فناوری اطلاعات

*

15

مهندس شریفی

4

به اشتراک‌گذاری بانک‌های اطلاعاتی ، انجام استعلامات الکترونیکی

*

40

مهندس شریفی

9

ارائه اطلاعات فضاهای اداری به دبیرخانه کارگروه ساماندهی فضاهای اداری

100

15

 

5

توسعه خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان و مجتمع های خدمات اداری

*

25

مهندس شریفی

10

اصلاح فرايندهاي اختصاصي و مشترك مورد عمل

*

30

 

رسیدگی پاسخگویی به شکایات

 12 از 15  (79٪)

تکریم ارباب رجوع

50 از 50  (100٪)

سلامت اداری

38 از 50 (76٪)

سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

دکتر صحراگرد

دکتر شاهچراغی

 صیانت از حقوق مردمو سلامت اداری

140

1

اجرای برنامه‌های ارتقاء سلامت اداری

100

40

خانم شیرازی

3

رسیدگی به شکایات مردمی دربستر سامد

100

30

خانم  فقیه

2

صیانت از حقوق مردم

100

50

آقای دبیری

4

استقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز

100

20

دکتراجرایی

جدول فوق  ارزیابی 5 کمیته تحول اداری دانشگاه در قالب 6 برنامه شامل 35 فعالیت می باشد : در ستون شاخص موارد ستاره دار (*)  بیانگر این است که هنوز از سوی وزارت متبوع و سازمان برنامه ریزی کشور درصد شاخص قطعی نشده است . درستون فعالیت ها مواردی که متن عبارت به رنگ قرمز نشان داده شده است ، بیانگر پیگیری درخواست دانشگاه جهت عدم مصداق می باشد. در ستون کمیته های قبلی درصد ها و کسرهای ارائه شده، نمرات کمیته های دانشگاه در سال گذشته است . در ستون برنامه ها  اعداد ارائه شده سقف امتیازات  سال 94 می باشد .برای دانلود فرم خام گزارش دهی اینجا را کلیک نمایید .