ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

ایجاد یک حساب کاربری

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده ضروری است.
نام *
نام کاربری *
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
ایمیل *
تکرار ایمیل *

ليست سي دي هاي آموزشي مربوط به كميته ارتقاءكيفيت 

رديف

عنوان

1

كد 1: كار تيمي

2

كد2: تغيير يا دگرگوني

3

كد3: رويكرد تيمي

4

كد 4: گام هاي نخستين

5

كد 5: هيچ چيزي مثل موفقيت از بين نمي رود

6

كد6: فراگيري براي بقاء

7

كد7: روش برخورد با ارباب رجوع عصباني

8

كد 1: كار تيمي

9

كد2: تغيير يا دگرگوني

10

كد3: رويكرد تيمي

11

كد 4: گام هاي نخستين

12

كد 5: هيچ چيزي مثل موفقيت از بين نمي رود

13

كد6: فراگيري براي بقاء

14

كد7: روش برخورد با ارباب رجوع عصباني

15

كد 1: كار تيمي

16

كد2: تغيير يا دگرگوني

17

كد3: رويكرد تيمي

18

كد 4: گام هاي نخستين

19

كد 5: هيچ چيزي مثل موفقيت از بين نمي رود

20

كد6: فراگيري براي بقاء

21

كد7: روش برخورد با ارباب رجوع عصباني

22

كد 1: كار تيمي

23

كد2: تغيير يا دگرگوني

24

كد3: رويكرد تيمي

25

كد 4: گام هاي نخستين

26

كد 5: هيچ چيزي مثل موفقيت از بين نمي رود

27

كد6: فراگيري براي بقاء

28

كد7: روش برخورد با ارباب رجوع عصباني

 


ليست سي دي آموزشي C4-CHANGE MANAGEMENT

رديف

عنوان

 
 

1

كد 1:

D9-1-Science & technology: basic definitions

D9-2- Basic concepts about innovation

D9-3- An introduction to knowledge based economy

 

2

كد2:

D9-4- Characteristics of knowledge based economy

D9-5- Globalization & knowledge based economy

D9-6- Technology adoption & transfer- part I

 

3

كد3:

D9-7- Technology adoption & transfer-part II

D9-8- Introduction to innovation system

D9-9- Definition of national innovation system

 

4

كد 4:

D9-10- Institutions in national innovation system

D9-11-Functionsof innovation systems-different view points

D9-12-Functions of innovation systems-an integrative view

 

5

كد 5:

D9-13-Innovation system & development

D9-14- Classification of national innovation systems

D9-15-Introduction to venture capital investment

 

6

كد 6:

D9-16-Financing different stages of innovation

D9-17- Venture capital exit strategy

D9-18- Different functions of venture capitalists

 

7

كد 7:

D9-19- Funding process in venture capital investment

D9-20- Some statistics about venture capital investment

D9-21- Venture nurturing

 

8

كد 8:

D9-22- Science&technology parks-definition&functions

D9-23- Science & technology parks-structure & typology

D9-24- Incubators-history & definition

 

9

كد 9:

D9-25- Incubators-services & function

D9-26- Incubators- typology

D9-27- Incubators-management & success

 

10

كد 10:

D9-28- Incubators-quantification of needs

D9-29- Intellectual property management

D9-30- Patents

 

رديف

عنوان

 
 

1

كد 1:

D9-31- Copyrights & trademarks

D9-32- Valuation of intangible assets

D9-33- Valuation of intellectual property

 

2

كد2:

D9-34- Introduction to knowledge society foresight

D9-35- Scoping in knowledge society foresight

D9-36- Foresight steering committee & management team

 

3

كد3:

D9-37- Forecasting approaches based on expert judgment

D9-38- The Delphi method in foresight planning

D9-39- Forecasting based on statistical or mathematical analysis

 

4

كد 4:

D9-40- Panels for generating strategic intelligence

D9-41- Scenarios based foresights

D9-42- Information inputs for scenario workshops

 

5

كد 5:

D9-43- Science & technology horizon scanning

D9-44- Critical technology technique

D9-45- Foresight outputs & implementation

 

6

كد 6:

D9-46- Foresight in developing countries

D9-47- Science, technology & innovation policies

D9-48- Innovative clusters-rationale & definition

 

7

كد 7:

D9-49- Innovative clusters-evolution & taxonomy

D9-50- Innovative clusters-evolution & success

D9-51- Regional innovation system

 

8

كد 8:

D9-52- Importance of institution in regional innovation system

D9-53- Capital approach to innovation

D9-54- Technology specific innovation systems

 

9

كد 9:

D9-55- Governance of innovation systems

D9-56- University-industry relationship-part I

D9-57- University-industry relationship-part II

 

10

كد 10:

D9-58- Technology management

D9-59- Service innovation

D9-60- Innovation in public sector

 

رديف

عنوان

 
 

1

كد 1:

C4-1-Introduction to change management

C4-2- Success factors in change management

C4-3- Personal readiness for change

C4-4- Organizational readiness for change

 

2

كد2:

C4-5-Different types of change

C4-6- Understanding complexity & inter dependence

C4-7- Why do we need to change?

C4-8- Who can change?

 

3

كد3:

C4-9- Organization-level change interventions

C4-10- Group-level change interventions

C4-11- Individual-level change interventions

C4-12- How organizational change happen?

 

4

كد 4:

C4-13- Political analysis & political strategies

C4-14- Theories & models in health behavior change

C4-15- Change in non-profit organizations

C4-16- Change& its management in academic institutions

 

5

كد 1:

C4-1-Introduction to change management

C4-2- Success factors in change management

C4-3- Personal readiness for change

C4-4- Organizational readiness for change

 

6

كد2:

C4-5-Different types of change

C4-6- Understanding complexity & inter dependence

C4-7- Why do we need to change?

C4-8- Who can change?

 

7

كد3:

C4-9- Organization-level change interventions

C4-10- Group-level change interventions

C4-11- Individual-level change interventions

C4-12- How organizational change happen?

 

8

كد 4:

C4-13- Political analysis & political strategies

C4-14- Theories & models in health behavior change

C4-15- Change in non-profit organizations

C4-16- Change& its management in academic institutions

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

نظرسنجی سایت

سایت جدید مدیریت را چگونه ارزیابی می کنید؟